Home Proiecte Finalizate
04 . 10 . 2022
Proiecte finalizate

1.    2009:


Executie reabilitari cu asfalt Str. Grausor, Viitorului, Sirenei, Siretului, Mihail Sadoveanu şi Scolii
Obiectivul prevedere : proiectarea şi reabilitarea infrastructurii şoselei, aşternerea mixturii asfaltice şi a stratului de binder pentru prima etapă după care ridicarea la cotă a gurilor de canal, montarea bordurilor, aşternerea stratului de uzură.
Stadiu fizic : Lucrarile presupun reabilitarea a 1.85 Km.
Au fost amenajate aleile din piata agroalimentara, parcarea din piata agroalimentara – Str. Siretului, amenajarea unor canale carosabile pt preluarea apelor pluviale (Str. Sirenei), precum si inlocuirea capacelor de canalizare unde a fost necesar cu capace cu balama.
Contractul a fost finalizat si receptionat cu PV 19657/05.11.2009.

 


 

 

2.    2010:


1.    Reţea de comunicaţii VOCE-DATA
Lucrare recepţionată cu Proces verbal nr. 5584/20.03.2010 şi care a costat în achiziţionarea unei reţele de comunicaţii securizate şi echipamente periferice pentru serviciul public comunitar de evidenţa persoanelor.


2.    Şcoala nr. 5 – clădire nouă şi extindere instalaţie termică
S-a utilizat suma de 244.096,88 lei reprezentând valoare necesară pentru finalizarea lucrărilor de construcţii montaj şi execuţia reţelei de agent termic pentru clădirea nouă.

       3.    Centrală termică Bibliotecă (str. Călăraşi, bl.9, parter)
Lucrare recepţionată cu Proces verbal nr. 20893/22.11.2010 ŞI 21356/03.12.2010  pentru care s-a cheltuit suma de 27.942,26 lei şi care a costat în montarea unei centrale termice, execuţia instalaţiei de agent termic şi montarea de corpuri de încălzire precum si execuţia instalaţiei de utilizare cu gaze naturale.4.    Branşamente pentru reţeaua de alimentare cu apă
Lucrarea a avut ca scop realizarea de branşamente  pe str. Păcii şi str. Traian Vuia – cartier Colonişti şi branşamente de apă în cartierul Feteşti Gară.
Obiectivul a fost finalizat şi recepţionat cu Proces verbal de recepţie nr. 11978/09.07.2010.5.    Extindere alimentare energie electrică zona Liniştii  
Pentru execuţia acestui obiectiv a fost necesară suma totală de 61.042,43 lei.
Lucrarea a constat în montarea de stalpi şi cablu în vederea iluminatului public şi casnic din zona Liniştii pentru 11 gospodării.
Lucrarea a fost finalizată şi recepţionată cu proces verbal nr. 7824/04.05.2010.6.    Extindere alimentare energie electrică zona Cătinei
Pentru execuţia acestui obiectiv a fost necesară suma totală de 210.653,50  lei. Lucrarea a constat în montarea unui post de transformare, stalpi şi cablu în vederea iluminatului public şi casnic din zona Cătinei pentru str. Apelor, Pescarilor , 24 Ianuarie – zonă cu lotizări noi.
Lucrarea a fost finalizată şi recepţionată.7.    Extindere reţea de alimentare cu apă  
Valoarea lucrării a fost de 72.958,90 lei şi a vut ca scop ca scop extinderea reţelei de alimentare cu apă  - 980 m şi execuţia de branşamente  pe str. Depoului şi str. Fundătura Carpaţi – cartier Feteşti Gară.
Obiectivul a fost finalizat şi recepţionat cu Proces verbal de recepţie nr. 9127/25.05.2010.


3.    2011

1.    RK acoperiş şi clădire Şc. 6
Lucrările executate au fost în valoare de  260.903 lei.
Au fost executate următoarele lucrări : desfacere, refacere şarpantă pe scaune din lemn pentru învelitoare uşoară; refacere învelitoare cu tablă « Lindab », sageac, jgheaburi şi burlane, reabilitare interior şi exterior clădire.
 Prin forţe proprii au fost executată extinderea clădirii pentru biblioteca şcolii, pentru care s-a cheltuit suma de 6.500 lei.
Lucrările au fost finalizate.
           
   
   


2.    RK acoperiş Şc. 2
Obiectivul a presupus refacerea acoperişului clădirii Şcolii nr.2.
Lucrările executate au fost în valoare de 198.040 lei şi au fost finalizate.
      3.    Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă a cartierelor Feteşti Oraş şi Buliga
Proiect derulat prin Programul de reabilitare a infrastructurii din spaţiul rural cu finanţare de la Ministerul Dezvoltării şi Turismului şi buget local.
Lucrarea a fost finalizată şi recepţionată cu Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 18941/07.12.2011 şi a presupus reabilitarea a 24.598 m reţele de alimentare cu apă în cartierul Feteşti Oraş şi construirea unei Gospodării de alimentare cu apă, forarea unui puţ şi tratarea cu ultraviolete a apei pompate în cartierul Buliga.
Valoarea lucrărilor proiectului realizat este de 2.518.519,68 lei din care suma primită de la Guvernul României pentru proiect = 2.039.900 lei  adică 80,99% din valoarea eligibilă şi suma cofinanţată de Primăria Municipiului Feteşti = 478.619,68 lei adică 19,01% din valoarea proiectului.
      4.    Extindere alimentare cu energie electrică zona Liliacului
Lucrarea a fost recepţionată şi a presupus montarea a 8 stâlpi , 4 corpuri de iluminat , armături, conductori şi priză de împământare.
Lucrările executate au fost în valoare de 55.697,61 lei.5.    Extindere iluminat public zona de blocuri
A fost executată extinderea iluminatului public în zona Bazarului – str. A. Saligny.
Valoarea lucrărilor a fost în sumă de 20.000 lei.


6.    Extindere reţea de gaze naturale
S-a executat reţeaua de gaze pentru străzile: Liliacului, Tractorului, Depoului între Siretului şi str. Sirenei şi str. Călăraşi (50 m).
Cu aceste lucrări s-a finalizat reţeaua de distribuţie pentru cartierul Feteşti Gară.
Valoarea pentru acest obiectiv este de 168.714 lei, utilizată pentru execuţia reţelei de distribuţie gaze naturale (cofinanţare) cu GDF SUEZ .


7.    Reabilitare, consolidare podeţ şi mal str. M. Sadoveanu
Lucrare finalizată.
Valoarea obiectivului recepţionat fiind de : 580.717,27 lei cu TVA inclus şi a presupus reabilitarea şi consolidarea podeţului şi malului din str. M. Sadoveanu, prin care au fost executate următoarele lucrări:
    Decolmatarea rigolelor şi refacerea rigolelor pereate;
    Execuţia unui podeţ cu lungime de 7,5m şi tub de scurgere  400 mm;
    Execuţia unui podeţ cu lungime de 15 m şi tub de scurgere  600 mm;
    Execuţia a 3  rigole casetate transversale executate în 3 punctele de preluare a apelor reziduale având o lungime de 25 m fiecare;
    Desfacerea (60 mp) şi refacerea  a 240 mp cu beton rutier pe zona podului principal;
    Consolidarea malului spre str. Cloşca cu umplutură de pământ şi montarea a 8 stâlpi transversali pentru susţinerea acestuia
    Execuţia a 3 cămine de disipare a energiei apei şi rupere de pantă pe traseul şanţului, având capace turnate din beton
    Curăţirea palierelor de aluviuni şi alte materiale
    Refacerea peretelui de beton lateral
    Refacerea infrastructurii drumului şi montarea de borduri
    Amenajare sistem de preluarea a apelor pluviale din rigole.
        


8.    Staţii de autobuz
Lucrarea a fost finalizată.
Au fost procurate şi montate, pe str. Călăraşi, 6 staţii de autobuz cu acoperiş.
Valoarea lucrarii a fost de  60.264 lei.9.    Spital Municipal – înfiinţare
1.000.000 lei, sumă alocată pentru anul 2011, de Ministerul Sănătăţii, pentru branşarea spitalului la reţelele de utilităţi precum şi împrejmuirea amplasamentului acestuia. Lucrările au fost finalizate.
După mai bine de două decenii de la începerea lucrărilor de construcție a Spitalului municipal Fetești, edificiul a fost finalizat, atribuindu-se numele marelui inginer Anghel Saligny.
Vineri, 6 mai, a avut loc ceremonia de inaugurare.
Valoarea lucrărilor de construcţie s-a ridicat la peste 15 milioane de euro.
      

4.    2012:

1.    Hală atelier mecanic GSIA
Valoarea lucrărilor executate a fost de 337.739,75 lei cu TVA.
Lucrarea a fost finalizată.
      


2.    Hală piaţă agroalimentară
Obiectivul a presupus continuarea lucrărilor începute şi finalizarea lor.
Valoarea totală a lucrărilor şi serviciilor pentru execuţia acestui obiectiv fiind de 1.892.515,12 lei.
        


5.    2013:


1.    Reabilitare Piata Garii
Investitia a presupus readucerea carosabilului si trotuarelor in parametrii normali de functionare asigurandu-se astfel conditii optime de circulatie pentru autovehicule si pietoni. S-a avut  in vedere si reorganizarea spatiilor pentru fluidizarea traficului.
Valoarea investitiei este de  1.069.022 lei fara TVA, proiectul a fost finantat printr-un imprumut bancar si din bugetul local.               
      2.    Locuinte sociale
Primaria municipiului Fetesti a finalizat amenajarea locuintelor sociale din incinta spitalului vechi la 26.09.2013.
Transformarea clădirilor fostului spital Pavilion Interne, Pediatrie şi Bloc Ateliere, în locuinţe colective şi sociale a fost  una dintre priorităţile ad¬ministraţiei locale în aceasta perioada .
Spatiul locativ este alcatuit din 5 apartamente si 7 garsoniere.
Valoarea proiectului finantat din bugetul local s-a ridicat la 838 372 lei. De asemenea, au fost realizate utilitatile necesare darii in exploatare (energie electrica, apa, canalizare, incalzire termica). In prezent 12 familii s-au mutat in noile locuinte.
     
3.    Reabilitarea infrastructurii portuare - Reparatii str. Renasterii si Mihail Sadoveanu
Primaria municipiului Fetesti a modernizat si reabilitat strazile Renasterii si Mihail Sadoveanu din cartierul Vlasca. Pe strada M. Sadoveanu au fost executate lucrarii de reparatii cu mixtura asfaltica pe o suprafata de 237 mp, iar Renasterii a fost reparata si modernizata pe o suprafata de 2 394 mp. Aceste strazi reabilitate vor face legatura cu debarcaderul - punctul de acostare, lucru  ce va creea premizele dezvoltarii unei zone turistice.
Valoarea proiectului a fost de 247 328 lei, suma ce a fost asigurata prin asociere cu CJ Ialomita.
      

 

 


CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive