Home Atributii si Regulament
04 . 10 . 2022
Atributiile si Regulamentul Consiliului Local
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local

Regulament de organizare si functionare Consiliul local (.pdf)

 
Atributiile Consiliului Local
    (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi publice, locale sau centrale.
    (2) Consiliul local are următoarele atribuţii principale:
    a) alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz; stabileşte, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;
    b) aproba statutul comunei sau al oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;
    c) avizează sau aproba, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala şi de cooperare transfrontaliera, în condiţiile legii;
    d) aproba bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;
    e) aproba, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;
    f) administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;
    g) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau oraşului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 
    h) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea
Citeşte mai mult...
 
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive