Home Documente de Interes Public
04 . 10 . 2022
Documente de Interes Public

 

• Hotararile  Consiliului  Local
• Componenta  nominala,  numerica  si  partidica  a  Consiliului  Local
• Instructiuni,  regulamente,  circulare  primite  de  la  organele  centrale  ale  admnistratiei  publice
• Organigrama
• State  de  functii  pentru  aparatul  propriu  de  specialitate  si  a  institutiilor  din  subordine
• Declaratiile  de  avere  si  declaratiile  de  interese
• Programe / proiecte / strategii  intocmite  in  baza  unor  raporturi  cu   parteneri  interni / externi,  societatea  civila
• Rapoarte  de  activitate  ale  compartimentelor  aparatului  propriu
• Documente  privind  organizarea  si  desfasurarea  dezbaterilor  publice  referitoare  la  elaborarea  unui  proiect  de  act  normativ  conform  L  52 / 2003  (  transparenta  decizionala  )
• Evidenta  propunerilor / sugestiilor / opiniilor  cu  valoare  de  recomandare  privind  proiectul  de  act  normativ  conform  L  52 / 2003  (  transparenta  decizionala  )
• Evidenta  minutelor  sedintelor  publice

 

 

• Propuneri  si  reclamatii  ale  cetatenilor  si  documentele  aferente
• Relatii  cu  partidele / sindicatele / organizatiile  neguvernamentale
• Situatii  privind  urmarirea  realizarii  programelor  de  dezvoltare  economico-sociala  la  nivelul  municipiului
• Planul  amenajarilor  teritoriului  si  a  studiilor  elaborate  de  Consiliul  Local
• Anunturi  de  participare  la  licitatie
• Documente  pentru  elaborarea  si  prezentarea  ofertei
• Studii  si  propuneri  privind  organizarea  administrativ-teritoriala,  schimbarea  unor  denumiri  de  strazi / piete / obiective  turistice  si  istorice
• Documente  de  urbanism  aprobate  de  Consiliul  Local
• Certificate  de  urbanism  si  autorizatii  de  construire / desfiintare
• Contracte  de  concesiune / inchiriere  a  spatiilor  comerciale / locuinte / garaje / locuri  cimitir
• Date  statistice  privind  corespondenta  la  registratura
• Date  statistice  privind  numarul  de  petitii  si  rezolvarea  acestora
• Date  statistice  privind  informatiile  de  interes  public  solicitate  conform  L  544 / 2001
• Dari  de  seama  contabile

 
CHESTIONARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE URBANA
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Spanish
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers

Acest website foloseste cookies pentru a imbunatati navigatia si alte functii. Utilizand acest website, acceptati ca putem plasa aceste tipuri de informatii in dispozitivul dumneavoastra. Pentru a afla mai multe despre cookies si cum le puteti sterge, consultati politica de cookies.

Accept cookies.
EU Cookie Directive